گردن آویز
کد محصول : HMS-A017
آویز و گوشواره نقره ، با سنگ توپاز


جنس : نقره / سنگ توپاز
ابعاد آویز : ۴۶x۳۵ میلیمتر
وزن آویز : ۱۲.۷ گرم
ابعاد گوشواره : ۳۰x۳۰ میلیمتر
وزن گوشواره : ۱۵.۴ گرمرویداد جدید
طرح های جدید را ببینید